سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
--- 
مدرس 
 
 
معارف اسلامى 
تدریس 
--- 
مدرس 
 
 
كارگاه پايان نامه نويسى 
تدریس 
--- 
مدرس 
 
 
كارگاه مقاله نويسى