رو در روی حقیقت و مصلحت: به بهانه سخنان پاپ درباره اسلام
46 بازدید
محل نشر: روزنامه اطلاعات، شنبه 8/7/1385، ص 6
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی