اخلاق در سپهر سایبر، اخلاق پژوهش در عرصه جهانی اینترنت
44 بازدید
محل نشر: با پژوهش،س1، ش4،پاییز1385،ص3-22
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی