جان رورکر و دیگران، «چگونه یک تحقیق کلاسی ممتاز بنویسیم؟
48 بازدید
محل نشر: با پژوهش، س1، ش2، تابستان1384، ص5-26
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی