یک منظره، دو منظر: بررسی رویکرد مرحوم آشتیانی و شهید مطهری به فسلفه غرب
41 بازدید
محل نشر: مجله علمي – پژوهشي پژوهش هاي فلسفى، كلامي ) (1385-1386).
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی